Oma luottamusmies Työelämän tietopalvelu Palkka ja YT-neuvottelut Työehtoja paremmaksi
Previous
Next

MISTÄ ON KYSE?

Tiedätkö miten työsuhteen ehdot muodostuvat ja miten niihin voi vaikuttaa? Tiedätkö mitä kaikkea ammattiliitto on puolestasi sopinut? Omaluottamusmies kertoo helposti ja selkeästi työlainsäädännön, työehtosopimuksen ja työsopimuksen erot.

VÄLITTÖMÄT TOIMET

Jokaisen kannattaa kiinnostua siitä mihin sopimuksiin ja kontekstiin oma työnteko kuuluu. Omaluottamusmies havainnollistaa kuka mistäkin sopii.

Asialliset hommat hoidetaan? Liity liittoon.

Miten työsuhteen ehdot muodostuvat ja mitä tekemistä ammattiliitolla on asian kanssa?

Työlainsäädäntö

 • Työlainsäädäntö määrittelee minimitason työehdoille, kuten sairausajan palkalle ja vuosilomalle.

TRAL vaikuttaa – Työlainsäädäntö

 • TRAL vaikuttaa työelämän lainsäädännön kehittämiseen muiden akavalaisten liittojen tapaan keskusjärjestö Akavan kautta. Tämän lisäksi liitto tekee aktiivisesti omaa vaikuttamistyötä esim. pitämällä säännöllisesti yhteyttä poliittisiin päättäjiin sekä työnantajaliittojen edustajiin.

Työehtosopimus

 • Liittojen neuvottelemat työehtosopimukset määrittelevät toimiala- tai yrityskohtaisesti lainsäädäntöä paremman minimitason työehdoille. Kaikilla aloilla ei vielä ole työehtosopimusta.

Työehtosopimus – TRAL vaikuttaa

 • TRAL:n sopimustoimintaa tehdään muiden akavalaisten liittojen kanssa.
  • Julkisen sektorin sopimustoimintaa toteutetaan Julkisalan koulutettujen keskusjärjestö JUKO ry:n kautta
  • Yksityisen sektorin sopimustoimintaa toteutetaan Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n kautta.
 • Luottamusmies on työpaikalla henkilöstön tuki ja turva. Hän edustaa henkilöstöä työsuhdeasioissa sekä työehtosopimuksen soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä. Luottamusmies osallistuu yrityksen kehittämiseen henkilöstön näkökulmasta.
 • Luottamusmiehen asema perustuu työehtosopimuksiin.
 • Suomessa ei ole lakiin perustuvaa minimipalkkaa vaan alakohtaiset minimipalkat on määritelty työehtosopimuksissa. Työntekijällä on oikeus vähintään työsuhteessa noudatettavan TES:n mukaiseen palkkaan.
 • Lomarahat eivät ole työntekijän lakisääteinen oikeus vaan perustuvat työehtosopimuksiin. Pääsääntöisesti lomaraha on 50% vuosilomapalkasta.
 • Työsopimuslain mukaan työntekijällä on oikeus sairausajan palkkaan yhteensä 10 päivältä. Useimmissa työehtosopimuksissa on sovittu huomattavasti pidemmästä, jopa useiden kuukausien sairausajan palkasta.
 • Lain mukaan äitiys- ja isyysvapaat ovat palkattomia poissaoloja. Työehtosopimuksissa on sen sijaan sovittu palkanmaksusta äitiys- ja isyysvapaan ajalta.
 • Lain mukaan työnantajalla ei ole velvollisuutta maksaa palkkaa vapaa-ajalla työtehtäviin liittyvästä matkustamisesta. Joissain työehtosopimuksissa on sen sijaan sovittu vapaa-ajalla matkustamisen korvaamisesta.
 • Työehtosopimuksissa voidaan lainsäädäntöä tarkemmin sopia eri toimialojen erityispiirteisiin liittyvistä asioista, kuten hälytys- ja päivystyskorvauksista.

Työsopimus

 • Työsopimus on työntekijän ja työnantajan välinen sopimus, jolla sovitaan työn tekemisen ehdoista. Työsopimuksella voidaan joissain asioissa sopia lainsäädännöstä ja työehtosopimuksesta poikkeavista ehdoista.
 • Tutustu työsopimukseen rauhassa ennen allekirjoittamista, jotta varmasti tiedät mihin sitoudut.

TRAL vaikuttaa – työsopimus

 • Työsopimuksen tekeminen on neuvottelutilanne, jossa työntekijällä on mahdollisuus vaikuttaa työsuhteen ehtoihin.
 • TRAL on apunasi työsopimuksen tekemisessä. Lakipalveluista saat apua työsopimukseen liittyvissä kysymyksissä ja voit myös lähettää työsopimusluonnoksen tarkistettavaksi ennen allekirjoittamista.
Piilota pieni präntti.Avaas vähän.

Työehtojen muodostuminen

Työsuhteen ehtoja säätelevät mm. lait, työehtosopimukset, työsopimus, vakiintunut käytäntö ja työnantajan määräykset

Työsuhteen ehtojen määräytymisen etusijajärjestys:

 1. Pakottavat lainsäädännöt
 2. Työehtosopimuksen määräykset
 3. Työsopimuksen ehdot
 4. Tahdonvaltaiset lainsäännökset (joista voidaan sopia toisin)
 5. Hyväksytty tapa tai alan yleinen käytäntö
 6. Työnantajan työnjohto- eli direktiovaltansa nojalla antamat määräykset

Työsuhteen ehtojen määräytymiseen vaikuttaa ns. edullisemmuusperiaate, jonka mukaan säännöksistä ja normien välisestä etusijajärjestyksestä voidaan poiketa työntekijän eduksi. Esim. työehtosopimuksessa voidaan sopia työntekijälle paremmat edut kuin mitä pakottavassa lainsäädännössä edellytetään.

Työlainsäädäntö

Työlainsäädännön lähtökohtana on työntekijän suojeluperiaate.
Lait koostuvat pakottavista ja tahdonvaltaisista säännöksistä (pakottavista lainsäädännöistä ei voida sopimuksin poiketa työntekijän vahingoksi).

Työlainsäädäntö määrittelee minimitason työehdoille, kuten sairausajan palkalle ja vuosilomalle.

Työehtosopimukset

Osa työsuhteen ehdoista voidaan sopia kollektiivisesti työehtosopimuksilla. Laissa on erikseen mainittu, mistä asioista voidaan sopia työehtosopimuksissa.

 • Liittojen neuvottelemat työehtosopimukset määrittelevät toimiala- tai yrityskohtaisesti lainsäädäntöä paremman minimitason työehdoille. Kaikilla aloilla ei vielä ole työehtosopimusta.

Järjestäytyneiden työnantajien on noudatettava työnantajaliiton tekemiä sopimuksia, mutta järjestäytymättömien työnantajien on noudatettava vain asianomaisen alan yleissitovia työehtosopimuksia. Kaikkien työnantajien on noudatettava itse tekemiään, paikallisesti sovittuja työehtosopimuksia.

Esim. äitiys- ja isyysvapaiden palkat ja lomarahat ovat työehtosopimuksissa neuvoteltuja etuja, joita ei työlainsäädännössä määritellä.

Työsopimus

Suurin ero työehtosopimuksen ja työsopimuksen välillä on se, että työehtosopimuksen solmivat järjestöt jäsentensä puolesta, mutta työsopimuksessa työntekijä ja työnantaja sopivat työsuhteen ehdoista keskenään.

 • Työsopimuksella voidaan joissain asioissa sopia lainsäädännöstä ja työehtosopimuksesta poikkeavista ehdoista.
 • Tutustu työsopimukseen rauhassa ennen allekirjoittamista, jotta varmasti tiedät mihin sitoudut.
 • Katso täältä lisää työsopimuksesta

Liitto vaikuttaa

Lähes kaikki työelämään liittyvä työ- ja sosiaalipoliittinen lainsäädäntö valmistellaan kolmikantaisesti hallituksen ja työnantaja- ja palkansaajajärjestöjen yhteistyönä.

 • Oma liittosi vaikuttaa työelämän lainsäädännön kehittämiseen muiden akavalaisten liittojen tapaan keskusjärjestö Akavan kautta. Tämän lisäksi liitto tekee aktiivisesti omaa vaikuttamistyötä esim. pitämällä säännöllisesti yhteyttä poliittisiin päättäjiin sekä työnantajaliittojen edustajiin.
 • Liittosi sopimustoimintaa tehdään muiden akavalaisten liittojen kanssa:
  • Julkisen sektorin sopimustoimintaa toteutetaan Julkisalan koulutettujen keskusjärjestö JUKO ry:n kautta
  • Yksityisen sektorin sopimustoimintaa Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n kautta
 • Työsopimuksen tekeminen on neuvottelutilanne, jossa työntekijällä on mahdollisuus vaikuttaa työsuhteen ehtoihin. Liittosi on apunasi työsopimuksen tekemisessä. Lakipalveluista saat apua työsopimukseen liittyvissä kysymyksissä ja voit myös lähettää työsopimusluonnoksen tarkistettavaksi ennen allekirjoittamista.

Piilota pieni präntti.

TYÖNTEKIJÄ

 • Tutustuu huolella työsopimukseensa ennen allekirjoittamista.
 • Selvittää, sovelletaanko häneen jotain työehtosopimusta.
 • Pyytää tarvittaessa apua henkilöstön edustajalta tai on yhteydessä ammattiliittoon.

 

TYÖNANTAJA

 • Noudattaa työlainsäädäntöä, mahdollista työehtosopimusta tai työsopimuksessa sovittuja työehtoja.

 

HENKILÖSTÖN EDUSTAJA

 • Avustaa henkilöstöä työehtosopimuksen tulkinnassa ja muissa työsuhteeseen liittyvissä ongelmissa.
 • On tarvittaessa yhteydessä ammattiliittoon.

 

YTN-LIITOT

 • Tekevät työtä sen eteen, että korkeasti koulutetuilla olisi työelämässä mahdollisimman hyvä olla.
 • Avustavat työsopimuksen tekemisessä ja työlainsäädännön ja työehtosopimusten tulkinnassa.