Previous
Next

MISTÄ ON KYSE?

Oletko epätietoinen miten toimia sairauden yllättäessä? Tarvitsetko tietoa palkasta tai sairauspäivärahasta? Omaluottamusmies kertoo helposti ja selkeästi mitä tulee muistaa sairastumisen sattuessa kohdalle.

VÄLITTÖMÄT TOIMET

Omaluottamusmies kertoo mitä pitäisi ottaa huomioon sairauslomalle jäädessä.

Asiallinen saikku? Liity liittoon.

Mitä pitäisi ottaa huomioon sairauslomalle jäädessä?

Lakisääteinen sairausajan palkka

 • Sairastunut työntekijä on oikeutettu sairausajan
  palkkaan kymmeneltä ensimmäiseltä arkipäivältä
 • Jos työsuhde on kestänyt alle kuukauden, on työntekijällä
  oikeus saada 50 % palkastaan

Sairauspäivärahakausi

 • Kun palkanmaksu loppuu, voi hakea sairauspäivärahaa Kelalta. Samasta
  sairaudesta voidaan yleensä maksaa sairauspäivärahaa enintään 300 arkipäivää.

TES:n mukainen sairausajan palkka

 • Useissa työehtosopimuksissa on sovittu pidemmästä
  sairausajan palkasta kuin 10 arkipäivää.

Kuntoutustarpeen selvittäminen

 • Kun sairauspäivärahaa on maksettu 60 arkipäivältä,
  Kela selvittää voisiko kuntoutuksesta olla apua

Työterveyslääkärin lausunto

 • Jotta sairauspäivärahaa voidaan maksaa 90 arkipäivää ylittävältä ajalta, on
  työkyvystä ja työssä jatkamisen mahdollisuuksista saatava työterveyslääkärin lausunto.

Kuntoutukseen tai eläkkeelle?

 • Kun sairauspäivärahaa on maksettu 150 arkipäivältä, Kela lähettää
  tietoa erilaisista kuntoutusmahdollisuuksista, mahdollisen eläkkeen
  hakemisesta sekä muista mahdollisista korvauksista.

Jatkoselvitykset

 • Työkyvyttömyyden jatkuessa voi olla oikeus joko
  työkyvyttömyys- tai osatyökyvyttömyyseläkkeeseen
Piilota pieni präntti.Avaas vähän.

Sairausajan palkka

Sairastunut työntekijä on oikeutettu sairausajan palkkaan kymmeneltä ensimmäiseltä arkipäivältä (sairastumispäivä + 9 seuraavaa arkipäivää). Sairausajan palkka on sama kuin työntekijän normaali palkka, mikäli työntekijän työsuhde on jatkunut vähintään kuukauden. Muussa tapauksessa työntekijällä on oikeus saada palkastaan 50 %.

Työehtosopimuksen mukainen sairausajan palkka

Kymmenen ensimmäisen vuorokauden jälkeen ei automaattisesti makseta enää palkkaa. Useissa työehtosopimuksissa on sovittu pidemmistä palkanmaksuajoista, joten tarkasta sinuun sovellettavasta työehtosopimuksesta, kuinka pitkään sairausajan palkkaan olet oikeutettu. Muissa tapauksissa voit hakea Kelalta sairauspäivärahaa.

Sairauspäiväraha

Kun palkanmaksu loppuu, voit hakea sairauspäivärahaa Kelalta. Samasta sairaudesta voidaan yleensä maksaa sairauspäivärahaa enintään 300 arkipäivää.

Kuntoutustarpeen selvittäminen

Kun sairauspäivärahaa on maksettu 60 arkipäivältä, selvittää Kela voisiko kuntoutuksesta olla apua. Jos sairaus paranee ilman kuntoutusta tai kuntoutuksella ei voida vaikuttaa sairauteen, ei selvitystä tehdä.

Kuntoutustarve arvioidaan lääkärintodistuksen perusteella.

Työterveyslääkärin lausunto

Jotta sairauspäivärahaa voidaan maksaa yli 90 arkipäivää ylittävältä ajalta, on työkyvystä ja työssä jatkamisen mahdollisuuksista saatava työterveyslääkärin lausunto.

90 arkipäivää voivat kertyä joko yhtäjaksoisesti tai kahden vuoden ajalta

Kuntoutukseen tai eläkkeelle?

Kun sairauspäivärahaa on maksettu 150 arkipäivältä, lähettää Kela tietoa erilaisista kuntoutusmahdollisuuksista, mahdollisen eläkkeen hakemisesta sekä muista mahdollisista korvauksista.

Vuosi sairauspäivärahaa

Sairauspäivärahaa maksetaan yleensä noin vuoden kestävältä ajalta, eli 300 arkipäivältä.

 • Jos et ole täysin parantunut vielä, voit olla oikeutettu joko työkyvyttömyyseläkkeeseen tai osatyökyvyttömyyseläkkeeseen.
 • Jos et sairausloman jälkeen pysty palaamaan töihin etkä myöskään saa työkyvyttömyyseläkettä, ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon. Voit olla oikeutettu joko työmarkkinatukeen, peruspäivärahaan tai ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan.
 • Saman sairauden vuoksi voit saada sairauspäivärahaa vasta, kun olet ollut joko työssä tai työttömänä työnhakijana vuoden.
 • Yleensä alle 20-vuotiaille myönnetään työkyvyttömyyseläkettä vasta silloin, kun heidän kuntoutumismahdollisuutensa on selvitetty.

Piilota pieni präntti.

TYÖNTEKIJÄ

 • Ilmoittaa alkavasta sairauslomasta työnantajalle työpaikkansa käytäntöjen mukaisesti.
 • Toimittaa työnantajalle ja/tai Kelalle tarvittavat selvitykset.

TYÖNANTAJA

 • Järjestää työntekijöilleen työterveyshuollon.
 • Selvittää työkykyä pitkäkestoisten ja toistuvien sairauslomien yhteydessä.
 • Huolehtii sairauslomia ennaltaehkäisevästä toiminnasta (varhaisen puuttumisen malli).
 • Tiedottaa sairauspoissaoloihin liittyvistä käytännöistä mm. poissaolo omalla ilmoituksella vs. sairauslomatodistuksella.

HENKILÖSTÖN EDUSTAJA

 • Auttaa ja tukee henkilöstöä.
 • Auttaa työehtosopimuksen tulkinnassa mm. sairausajan palkanmaksun osalta.
 • Tiedottaa henkilöstöä esim. työterveyshuollon laajuudesta.
 • Osallistuu tarvittaessa mm. työkykyarviointeihin.

AMMATTILIITTO

 • Auttaa työehtosopimuksen tulkinnassa esim. sairausajan palkanmaksun kestoon liittyvissä asioissa.
 • Myöntää jäsenmaksualennusta yli 3 kuukautta ilman palkkatuloja oleville.
 • Apuna voivat olla mm. asiamiehet, lakipalvelut tai työkykyneuvonta.