Previous
Next

MISTÄ ON KYSE?

Oletko koskaan miettinyt paljonko sinulta menee rahaa ohi tilipussin? Onko edellisestä palkankorotuksesta jo aikaa? Omaluottamusmies kertoo helposti ja selkeästi mihin palkka perustuu ja missä tilanteissa sen suhteen kannattaa toimia ja miten.

VÄLITTÖMÄT TOIMET

Omaluottamusmies kertoo ymmärrettävästi palkan muodostumisen perusteet ja palkanmaksuun liittyvät velvoitteet. Liittosi tutkii ja tilastoi ammattikuntasi palkkoja, jotta voit tehdä perusteltuja ehdotuksia palkkatoiveiden tai palkkakeskustelujen suhteen.

Mikä maksaa? Liity liittoon.

Mistä palkka muodostuu? Mikä ihmeen tulospalkkaus?

Piilota pieni präntti.Avaas vähän.

Terminologia

Palkka määräytyy erilaisista osatekijöistä. Alla on selitetty yleisimmät tekijät, joita palkanmaksuun liitetään.

Bruttopalkka

Kokonaispalkka eli palkka, johon on sisällytetty luontoisedut ja lisät ja josta vähennetään verot, työttömyys-, sairasvakuutus- ja työeläkemaksut.

Nettopalkka

Palkka, joka maksetaan tilille ja josta on vähennetty luontoisetujen arvo, verot ja muut maksut.

Luontoisetu

Rahapalkan ohessa henkilöstölle annettu (lounas-, auto-, asunto-, puhelin- tms.) etu; sisältyy bruttopalkkaan.

Tulospalkkaus

Yleisnimi palkkarakenteille, joissa peruspalkan lisäksi maksetaan tulospalkkioita.

Tulospalkkio

Etukäteen määriteltyjen tavoitteiden saavuttamisesta maksettava palkkio.

Provisiopalkkaus

Erikseen sovittu tiettyyn mittariin sidottu osa palkasta. Yleensä sidottu henkilökohtaiseen mitattavan työn tuloksellisuuteen, kuten myynnin tai liikevaihdon määrään.

Ylityö

Päivittäin työnantajan aloitteesta 8 tunnin jälkeen tehtyä tai viikoittain 40 viikkotyötunnin jälkeen tehtyä työtä kutsutaan ylityöksi. Päivittäisestä ylityöstä tulee maksaa ensimmäiseltä kahdelta tunnilta 50 % korotettu palkka ja sen jälkeisiltä tunneilta 100 % korotettu palkka. Viikoittaisesta ylityöstä tulee maksaa 50 % korotettu palkka.

Lomaraha

Liittojen neuvottelemissa työehtosopimuksissa sovittu ylimääräinen korvaus loman ajalta. Lomarahan suuruus on 50 % loma-ajan palkasta.

Loma-ajan palkka

Vuosiloman ajalta maksettavaa normaalia kuukausipalkkaa kutsutaan loma-ajan palkaksi.

 

Teetkö ylitöitä? Testaa tästä, saatko mitä ansaitset!

 

 

Piilota pieni präntti.

TYÖNTEKIJÄ

 • Käy vuosittain ja tehtävien muuttuessa henkilökohtaiset palkkaneuvottelut esimiehen kanssa.
 • Pyytää tukea liitosta palkkapyynnön määrittämiseen.
 • Varmistaa kuukausittain palkkatositteesta oikeanlaisen palkan maksun.
 • Teetkö ylitöitä? Testaa palkkalaskurista, saatko mitä ansaitset!

 

TYÖNANTAJA

 • Maksaa sovitusti palkan työntekijän tilille.
 • Kohtelee työntekijöitä tasa-arvoisesti palkkauksen suhteen.
 • Tilittää palkasta työnantajan vastuulle kuuluvat lainmukaiset sivukulut.
 • Kertoo perusteet, joiden mukaan palkkataso määräytyy.

HENKILÖSTÖN EDUSTAJA

 • Neuvottelee kollektiivisista yrityskohtaisista palkankorotuksista koko henkilöstölle.
 • On tietoinen eri henkilöstöryhmien palkkatasosta.
 • Neuvoo palkanmuodostukseen liittyvissä kysymyksissä.

AMMATTILIITTO

 • Tutkii palkkatasoa vuosittain.
 • Antaa jäsenilleen palkkasuosituksen tutkimustietoon perustuen.
 • Neuvottelee työnantajajärjestöjen kanssa työehtosopimuksessa kollektiivista palkankorotuksista (yleiskorotus).